AGENTURA PRO SESTRY
Nabídka témat pro celoživotní vzdělávání
nelékařských profesí - přehled
číslo témata kód
I témata odborných kurzů* (5 setkání – 5 kreditů)
č. 1 Nové trendy v ošetřovatelské péči o seniory (OK-01)
č. 2 Ošetřovatelský proces a potřeby člověka (OK - 02)
č. 3 Teoretické aspekty ošetřovatelství (OK – 03)
č. 4 Komunikace v ošetřovatelství (OK – 04)
č. 5 Problémové situace v péči o seniory (OK – 05)
č. 6 Primární zdravotní péče a prevence (OK – 06)
     
II témata odborných** konferencí (1 setkání – 3 kredity)
  Dle Vašeho zájmu a na základě konzultace s naší lektorkou
např. Ošetřovatelská péče o seniory
 
     
III. témata seminářů*** (1 setkání – 1 kredit)

č.1

Ošetřovatelství jako samostatná vědní disciplína

SE - 01

č.2

Cíle a koncepce ošetřovatelství

SE - 02

č.3

Měřící techniky v ošetřovatelství a ošetřovatelská dokumentace

SE - 03

č.4

Specifika ošetřovatelské péče v interních oborech

SE - 04

č.5

Specifika ošetřovatelské péče v chirurgických oborech

SE - 05

č.6

Specifika ošetřovatelské péče v onkologii

SE - 06

č.7

Specifika ošetřovatelské péče na psychiatrii

SE - 07

č.8

Principy domácí péče

SE - 08

č.9

Ošetřovatelská péče u nemocného s imobilizačním syndromem

SE - 09

č.10

Ošetřovatelská péče u nemocného s Alzheimerovou chorobou

SE - 10

č.11

Péče o invazivní vstupy, nové trendy aplikace injekcí, kanylace

SE - 11

č.12

Bariérová ošetřovatelská péče

SE - 12

č.13

Hodnocení kvality a standardy v ošetřovatelské praxi

SE - 13

č.14

Životní styl a aktivity ve stáří

SE - 14

č.15

Management ošetřování ran

SE - 15

č.16

Management léčby bolesti

SE - 16

č.17

Management péče o stomie 

SE - 17

č.18

Paliativní a hospicová péče

SE - 18

č.19

Psychosociální a etická problematika péče o starého člověka

SE - 19

č.20

Publikační, ediční činnost sestry a zásady prezentace

SE - 20

č.21

Multikulturní společnost a ošetřovatelství

SE - 21

č.22

Problematika komunitní péče u kulturně odlišných skupin

SE - 22

č.23

Podíl sestry na výzkumné činnosti

SE - 23

č.24

Případové studie – zásady

SE - 24

č.25

Výzkum v ošetřovatelství, podíl sestry na výzkumné činnosti

SE - 25

č.26

Dle Vašeho návrhu

 

     
* podrobný rozpis odborných kurzů

** počet zájemců nejméně 62, akce není výhradně lokální

*** počet zájemců nejméně 10 nebo po individuální domluvě