Objednávací list
Odběratel   Dodavatel
Číslo objednávky    

Razítko

 
Datum vystavení    
Specifikace služby   Kontaktní osoba  
Termín a místo konání   Tel  
Počet zájemců   Email  
Cena na osobu      
Produkt      
Cena celkem      
Poznámka Stornopoplatky:
Konference
- do 40 dnů před zaháje-ním akce – 500 Kč
- do 10 dnů před zaháje-ním 2000 Kč.
Ostatní
- do 40 dnů před zaháje-ním akce – 500 Kč
   
1 setkání      
2 setkání      
3 setkání      
4 setkání      
5 setkání      
Dne   Dne  
Podpis   Podpis  

Razítko

 

Razítko

 

Tosknout stránku