AGENTURA PRO SESTRY
Ceník služeb
Forma akce Počet setkání Počet kreditů za účast Cena dílčí/osoba Cena
celkem/ osoba

Seminář

1 1 250 Kč 250 Kč
(kalkulace ceny pro
Středočeský kraj)

Odborný kurz

5 5 250 Kč x 5 1250 Kč

Konference

1 3  pasivní účast
15  aktivní účast
10 spoluautorství
-
nejvýše dva      
220 Kč
neplatí
neplatí
220 Kč
(kalkulace ceny po celé
ČR)

Školící akce

1 1 250 Kč 250 Kč
(kalkulace ceny pro
Středočeský kraj)
Individuální konzultace k ošetřovatelské
a zdravotnické
problematice
60 min - 500 Kč 500 Kč
 
 
Platba bude provedena v den a místě konání, bonusy pro stálé zákazníky, malé občerstvení a reklamní předměty součástí ceny

Stornopoplatky:
Konference do 40 dnů před zahájením akce – 500 Kč,
do 10 dnů před zahájením - 2000 Kč.
Ostatní do 40 dnů před zahájením akce – 500 Kč